bgtitle.gif (16370 bytes)

- 1952 Flying Enterprise 2002 -

Projektforberedelser

English English version Deutsch

Deutsch ausgabe
Forberedelserne til projektet begyndte i august 2001, hvor jeg for første gang præsenterede min ide for min gamle ven og trofaste dykkermakker Christian Sloth. Christian er en af de mest erfarne tekniske dykkere i Skandinavien og at gennemføre et projekt som dette uden at han var med, var for mig helt utænkeligt. Han var straks med på ideen og efter at have kigget i vores kalendere, afsatte vi et par datoer i det kommende år. Christian foretog et par hurtige beregninger for at vi kunne få en ide omkring dykkeprofilerne på de dyk som vi skulle lave. Hans ansigtsudtryk fortalte mig at det ville blive nogle gode dyk, med et rimeligt forhold mellem aktuel bundtid og dekompression.
 
Min oprindelige tanke om at dykke på vraget i forbindelse med 50 året for forliset, udviklede sig efterhånden til en ide om at få lavet et tv-program om historien og dykningerne til vraget. Som jeg så det, havde denne historie alt det som skulle til for at lave et dokumentarprogram, som var til at holde ud at se på.
 
Programmet kunne komme til at indeholde hele det historiske aspekt -  50 året for forliset, en dansk kaptajn som havde gjort et usædvanligt stykke arbejde og de mange receptioner og modtagelser hvor Carlsen blev æret i London, New York og Danmark. Alt ialt, den perfekte historie.
 
Herefter sendte jeg projektoplægget til Lasse Spang Olsen, for at få hans vurdering af min ide. I midten af februar 2002 blev vi begge indkaldt til et møde med DRTVs dokumentarafdeling. På mødet fremlagde vi kort ideen om projektet samt mulighederne for et samarbejde. Mødet var en stor succes og vi forlod TV-Byen i Gladsaxe, med en aftale på hånden. Det var en kæmpe lettelse at have opnået dette og vi tog hjem med en mængde nye opgaver der skulle løses. Fra dette øjeblik begyndte projektet for alvor at tage fart.
Næste opgave var at finde et egnet dykkerskib som kunne håndtere opgaven. Jeg havde oprindelig hyret en mindre båd, som ville have været tilstrækkelig for dykkerholdet. Men da projektteamet nu blev udvidet med et tv-hold bestående af 3-4 personer samt alt deres udstyr oveni, var der behov for mere plads og større forhold. Så jeg bestemte mig hurtigt for at det var tid til at hyre et stort dykkerskib, som kunne opfylde alle de krav som vi hver især havde til dette projekt.
 
MV Loyal Watcher, som er en af Englands absolut bedste charterbåde, kom derfor på banen. No Limits Diving havde tidligere benyttet skibet til Jyllands Slaget ekspeditionerne i Nordsøen, og jeg vidste derfor at skibet ville kunne leve op til det vi havde af ønsker. Efter lidt skriverier frem og tilbage omkring datoer og vilkår, fik jeg den endelige bekræftelse fra min gode ven Richard Stevenson. Båden var vores !! Det var desuden også Stevenson der vidste hvor vraget lå, da det var ham der oprindelig havde lokaliseret det i sommeren 2001, så det kunne ikke være bedre.
 
Med aftalerne omkring dykkerskibet og tv-produktionen på plads, var projektet pludselig alvor og en realitet. Nu var det tid til at løse en mængde praktiske opgaver og begynde at finde seriøse sponsorer som ville være interesseret i at støtte projektet både økonomisk og materielt.
 
På dette tidspunkt blev opgaverne delt i to parallelle forløb. Et til løsning af tv-produktionen og et til udførslen af dykkerekspeditionen.
 
TV-produktionens opgaver:
Dykkerekspeditionens opgaver:
  • sammensætning af teamet
  • design af dykkeprofiler og gasvalg
  • sikkerheds setup
  • logistik

nolimitsdiving (c) 2002

Retur