bgtitle.gif (16370 bytes)

- 1952 Flying Enterprise 2002 -

Mormors historie

English English version Deutsch

Deutsch ausgabe
Den første gang jeg hørte om Flying Enterprise var, da jeg som knægt fik fortalt historien om en stædig dansk kaptajn som var blevet ombord på sit skib, på trods af at det stort set var ved at synke under fødderne på ham. For en dreng som lige akkurat havde fattet interesse for snorkeldykning og som så frem til det ugentlige Jacques Cousteau tv-program, var det spændende at lægge øre til historien om "Carlsen og det skæve skiv".
 
Men hvad var det som gjorde lige netop Carlsens historie så interessant ? Han var jo ikke den første skibsfører som havde valgt at blive ombord på sit skib indtil det sank.
 
Set med danske øjne ville historien næppe have fået den opmærksomhed som den fik, hvis ikke det havde været fordi at hovedpersonen i dramaet var en dansk kaptajn. Da nyhederne om det "skæve skib" nåede ud til offentligheden, blev det lynhurtigt en historie som fik en enorm opmærksomhed både i Danmark og udlandet. I løbet af kort tid var dramaet de fleste aviser og ugerevyers hovedhistorie, og navnet Carlsen var på alles læber.
 
Alle, stor som lille, fulgte spændt med i historiens udvikling og som dagene gik, blev det efterhånden mere og mere åbenlyst at det blev et kampløb med tiden for at redde Flying Enterprise. I høj sø og stormvejr lå skibet med stor slagside og selvom det så håbløst ud nægtede kaptajn Carlsen at forlade sit skib. Jeg er næsten sikker på at ingen ville have rynket på næsen, hvis Carlsen havde pakket sine ting og forladt skibet. Men han valgte at blive ombord, hvilket snart gav anledning til spekulationer om hvorfor han handlede som han gjorde.

En af de ting som gav grobund for disse spekulationer og rygter, var tilstedeværelsen af den amerikanske destroyer John. W. Weeks, som var meget hurtigt ved kommet ud til den kæntrede Flying Enterprise. Men hvorfor skulle et amerikansk krugsskib pludselig have interesse i at beskytte et almindeligt fragtskib ? Medførte skibet mon en last som skulle transporteres fra efterkrigstidens Tyskland til USA ? Var lasten så betydningsfuld at den behøvede beskyttelse fra et amerikansk krigsfartøj ? Havde Carlsen modtaget ordre om at blive på skibet indtil det enten kunne reddes i land eller sank og dermed var uden for rækkevidde for andre ? Eller gjorde Carlsen blot det som enhver kaptajn ville have gjort, nemlig at forsøge alt som var menneskelig muligt for at redde sit skib.

De mange spørgsmål forblev ubesvarede. Den 10. januar 1952 kæntrede Flying Enterprise helt over og med agterenden først forsvandt skibet ned under Atlanterhavets bølgetoppe. Carlsen havde fuldført sin mission. Han havde gjort alt hvad der stod i hans magt for at redde skibet, og hans præstation er den dag idag både enestående og beundringsværdig.

 
En ide bliver til et projekt
 
I sommeren 2001 faldt jeg ved tilfælde over historien om Flying Enterprise. Da jeg hurtigt fandt ud af at det snart var 50-året for forliset, begyndte jeg de første spæde undersøgelser omkring mulighederne for at komme til at dykke på vraget. Min oprindelige ide var at dykke vraget på 50-året for forliset og samtidig lave noget video af vraget. Der var ingen tvivl om at Flying Enterprise skulle være mit næste tekniske dykkerprojekt.
 
Under min søgen efter mere baggrundsmateriale om den historie som jeg mange år tidligere havde fået fortalt af min kære mormor, fandt jeg på Marinens Bibliotek et par gamle bøger, nogle avisartikler og billeder, som alle beskrev Carlsens kamp imod elementernes rasen. Den gamle historie var med et blevet aktuel.

Som det plejer at gå forvandlede den spæde ide sig hurtigt til en hel del planlægning, historisk research, sikring af økonomisk opbakning, møder med tv og andre opgaver. Lidt efter lidt begyndte projektet at tage form og vi kunne efterhånden se frem til at besøge vraget af Carlsens skæve skiv.

Men dette er fortid, så lad os nu springe frem i tiden og se på hvordan resten af projektet forløb.

nolimitsdiving (c) 2002

Retur