bgtitle.gif (16370 bytes)

Jyllandsslaget

De største forlis

English English version Deutsch

Deutsch ausgabe

Alle forlisene der fandt sted under Jyllandsslaget, havde sine egne tragiske historier. De mest dramatiske forlis skete i forbindelse med sænkningerne af de engelske skibe "Invincible", "Indefatigable", "Defence" og "Queen Mary". Alle 4 skibe blev ramt direkte ned i et af de store kanontårne, hvorved de underliggende ammunitionsdepoter antændtes og skibene blev tilintetgjort i en række voldsomme eksplosioner.

Problemet med de engelske skibe var, at deres kanontårne var konstrueret uhensigtsmæssigt i det tilfælde, hvor skibet fik en træffer direkte ned  i, eller nær ved kanontårnet. Når dette skete, kunne gnister og ild løbe direkte ned igennem kanontårnet og videre ned i ammunitionsdepotet, som var placeret under kanontårnet.

De tyske ingeniører havde lært af deres fejl under Slaget ved Doggerbanke i 1915, hvor den tyske panserkrydser "Blücher" var gået tabt, og havde ændret deres konstruktion af kanontårnene. Der var blevet indsat en spærreanordning således, at løbeild ville blive stoppet, inden det nåede ned i ammunitionsdepotet.

Havde englænderne haft samme anordning, havde de sandsynligvis ikke mistet de 4 skibe og mere end 4000 menneskeliv var ikke gået tabt.

Invincible sænkes

Retur