bgtitle.gif (16370 bytes)

PADI Emergency First Response

Optagelseskrav

Der er ingen optagelseskrav for deltagelseet Emergency First Response kursus. Hvis kursisten har forberedt sig ved gennemlæsning af den udleverede manual, har løst de to kundskabstests i manualen (knowledge reviews) samt kan udføre øvelserne på tilfredsstillende vis, er der ingen yderligere krav til deltagelse på kurset.

nolimitsdiving (c) 2009

Retur