bgtitle.gif (16370 bytes)

PADI Emergency First Response

Hvad er Emergency First Response

Emergency First Response er et internationalt anerkendt førstehjælpskursus, målrettet til at imødekomme situationer og ulykker, hvor der er behov for livreddende og/eller almindelig førstehjælp.
 
Emergency First Response kurset er baseret på gældende guidelines givet af Basic Life Support (BLS) Working Group der arbejder under den internationalt anerkendte organisation International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). ILCOR’s anbefalinger danner ligeledes baggrund for de europæiske standarder for førstehjælp (European Resuscitation Council). Kursisten trænes således i de absolut gældende retningslinier og metoder indenfor livreddende og generel førstehjælp.
 
Emergency First Response kurserne er kompetancegivende på lige fod med kurser der tilbydes af Dansk Røde Kors, Falck Danmark og øvrige akkrediterede udbydere af førstehjælpskurser.
 
Materialer
Optagelseskrav
EFR - Primary Care
EFR - Secondary Care
EFR Refresher Course
EFR Instructor
Hvem henvender Emergency First Response kurset sig til ?
Emergency First Response kurset henvender sig til alle, som vil være i stand til at yde livreddende og almindelig førstehjælp. Der er ingen øvre eller nedre aldersgrænse for at deltage på Emergency First Respond kurset.
Hvordan er Emergency First Reponse kurset opbygget ?
Emergency First Response kurset består af 2 moduler (Primary og Secondary Care), der er tilrettelagt som en kombination af teori, praktiske øvelser og realistiske ulykkesscenarier. Kurset indeholder også træning i de særlige førstehjælpsteknikker og forhold, der gør sig gældende i forbindelse med førstehjælp til spædbørn (0-1 år) og børn (1-8 år) - Care for Children.
Hvad kan du bruge Emergency First Reponse til ?
Med færdigheder indenfor hjertemassage og førstehjælp, kan du være med til at gøre en forskel og gribe ind, hvis der er behov for livreddende og/eller generel førstehjælp. Emergency First Response er et internationalt anerkendt førstehjælpskursus, målrettet til at imødekomme situationer og ulykker, hvor der er behov for livreddende og/eller generel førstehjælp.
Hvordan vedligeholder du dine færdigheder ?
Emergency First Response kurset er baseret på anbefalinger og retningslinier givet af den førende Europæiske og Amerikanske organisation for førstehjælp. Derfor er det vigtigt at holde sig opdateret i forhold til ændringer som indføres i Emergency First Respond kurset, som følge af ny erfaringer eller viden, som gøres på området indenfor førstehjælp.
 
Som certificeret Emergency First Responder kan du holde din viden og færdigheder opdateret på følgende måde:
 
Først og fremmest bør du med jævne mellemrum repetere de basale teknikker i forbindelse med hjertemassage og kunstig åndedræt. Dette kunne f. eks. gøres sammen med familie og venner, hvor du/i sammen træner de forskellige øvelser.
 
Det anbefales at certificerede Emergency First Responders deltager på et EFR Refresher Course minimum hvert 2. år. På Refresher kurset vil du modtage de sidste nye opdateringer indenfor førstehjælpsteknik og kurset gennemgår også en række af øvelserne fra Emergency First Respond kurset.
 
Du kan læse mere om Emergency First Response kurserne på www.emergencyfirstresponse.com

nolimitsdiving (c) 2012

Retur