bgtitle.gif (16370 bytes)

Projekt SS "Pionier"

Hvad er en trimixdykker ?

English English version Deutsch

Deutsch ausgabe
Den store forskel mellem rekrativ dykning og trimix dykning er, at man ved trimixdykning anvender en anden åndingsgas end atmosfærisk luft.
 
Til almindelig sportsdykning anvendes komprimeret atmosfærisk luft. På grund af den store dybde som SS "Pionier" ligger sunket på, kan atmosfærisk luft imidlertid ikke anvendes som åndingsgas, når man skal dykke på vraget. DSTT anvender kun atmosfærisk luft ned til ca. 50-60 meters dybde. Herefter er luftens indhold af oxygen og nitrogen så toxiske, at der er overhængende risiko ved dybere dykninger.
 
Derfor blev dykningerne på SS "Pionier" foretaget med en specielt designet blanding af helium, ilt og nitrogen. Det er denne blanding, der kaldes for trimix. Trimixblandingen blev afstemt nøje efter dykkedybde og bundtid. De komplicerede beregninger af dykkeprofil, dekompressionstider og gasblandinger foretog DSTT ved hjælp af ProPlanner dekompressionssoftware.
 
Hvad er en hjælpedykker ?
I modsætning til en almindelig rekreativ dykker er tekniske dykkere meget afhængige af hjælp fra hjælpedykkere, som ikke selv dykker med trimix. Hjælpedykkerne sørger for at trimixdykkerne bliver assisteret før, under og efter dykningerne.
De dyk, som hjælpedykkerne udfører kræver stor rutine og træning. Selve dykningen er ikke specielt kompliceret, da en hjælpedykker i forvejen er en meget erfaren dykker, der har den fornødne rutine, der skal til for at dykke sikkert til 50 meters dybde, men kompleksiteten af de opgaver der skal løses af hjælpedykkerne kan være høje.
 
På Projekt SS "Pionier" skulle hjælpedykkerne primært assistere trimixdykkerne under dekompressionen. Her var deres vigtigste opgave at sørge for, at trimixdykkerne havde tilstrækkelig med dekompressionsgas (EAN30 og EAN80), således at dekompressionen kunne gennemføres som planlagt.
 
Hjælpedykkerne hjalp iøvrigt med alle øvrige opgaver ombord på skibet, og lad det være sagt med det samme at uden det store stykke arbejde som hjælpedykkerne udførte, var ingen af trimixdykkerne nået så nemt ned til vraget.
 

nolimitsdiving (c) 1999-2004

Retur