bgtitle.gif (16370 bytes)

HMS "Invincible"

English English version Deutsch

Deutsch ausgabe
HMS "Invincible"  
Tekniske data
Navn HMS "Invincible"
Skibstype Slagkrydser (Battle cruiser)
Byggeår og sted 1906-1908 på Armstrong Whitworth
Byggemateriale Stål
Tonnage 17.420 tons
Længde 170,69 meter
Bredde 23,96 meter
Bevæbning 8 stk. 12" - 16 stk. 4" kanoner
Hjemsted/nationalitet England
Forliset
Sænket d. 31. maj 1916 i Nordsøen under Jyllandsslaget.
 
"Invincible" var i færd med at molestere Hippers flagskib "Lützow", og i løbet af få minutter havde det tyske skib modtaget en håndfuld træffere. Men "Lützow"s dygtige mandskab ved kanonerne formåede trods den hårde medfart alligevel at besvare den kraftige ild, hvilket betød, at "Invincible" blev beskudt af "Lützow" og "Derfflinger".
 
"Derfflinger"s kanonofficer beretter:
 
 „Klokken 19.30 fik vi et meget stort og kraftigt krigsskib i sigte med tre skorstene og meget høje master. Skibet stod klart imod den lyse horisont og styrede næsten på en kurs parallel i forhold til vores. Dette var det britiske skib "Invincible", og snart havde det rettet sine kanoner imod os, og den første byge af granater fløj hen over hovedet på os. Et minut efter vi havde observeret det fjendtlige skib, affyrede vi den sidste salve, hvorefter katastrofen indtraf. Som ved "Queen Mary" og "Defence"-forlisene indtraf der en række kraftige eksplosioner, masterne styrtede sammen, skibsdele blev slynget højt op i luften, og en gigantisk sky af kulstøv og røg stod ud af alle skibets åbninger. Flammer omsluttede hele skibet, og til slut forsvandt det i en kæmpe eksplosion.“ 
 
"Lützow" er også blevet tildelt æren for sænkningen af "Invincible", og her følger en beretning af forliset, som det blev oplevet af "Lützow"s Kapitän-leutnant Bode: 
 
„Klokken 19.35 ramte vi med en fuldtræffer den britiske slagkrydser "Invincible" lige mellem de midtskibs kanontårne. Salven gennemborede skibets panser og detonerede dybt inde i skibet. Kanontårnets tag blev kastet højt op i luften, og ammunitionen under dette blev antændt. Høje flammer stod ud af skibet, der blev fulgt af en kolossal eksplosion, der for en stund fuldstændig pacificerede både vores og fjendens skibe.“
Vraget
Dykkerundersøgt d. 30.4 og 1.5 2001.
 
Endnu et af slagets helt store forlis, både materielt og menneskeligt. Invincible gik til i en kæmpe eksplosion, der hurtigt spredte sig igennem hele skibet og dræbte alle ombord. Ved eksplosionen knækkede skroget i to halvdele, og begge vragdele flød i et par minutter på overfladen, kun båret op af den luft, som befandt sig i skibets indre. Den del af mandskabet, som endnu var i live, kunne intet stille op, og alle druknede, da de to dele endelig sank mod bunden. Dybden på bunden er 51-55 meter, og mindste dybde over vraget er mellem 42-46 meter. Vraget ligger i en vinkel på cirka 60 grader i forhold til hinanden. Stævnen ligger i retningen ØSØ, og agterenden i retningen NV.
 
Et uddrag af Jyllandsslaget 2001 ekspeditionens dagbog:
 
”Det første indtryk af vraget var, at det virkede ekstremt rodet og mest af alt mindede om en stor skrotbunke. Dette skyldtes, at bundtovet på det første dyk var placeret der, hvor skibet i sin tid brækkede midt over. Alt, hvad der befandt sig, hvor skibet gik midt over, ligger nu som en kæmpe bunke på bunden mellem de to skibsdele. Fra dette sted kunne skibssiden følges mod agterenden, indtil vi nåede frem til en meget imponerende kanon, der står på agterdækket. Kanonen er helt intakt, og man kan tydeligt se ladeaggregater, kuglelejerne, som kanonen har kørt rundt på, og selvfølgelig de to enorme kanonløb, som peger vinkelret ud fra vraget. Agter for kanonen er skibet helt intakt, og man kan følge den flotte runde agterstavn hele vejen rundt. Et fantastisk flot vrag.”
 
Vragets forreste halvdel er væsentligt kortere end agterenden. Dette skyldes, at Invincible blev ramt lidt foran midtskibs, og ved den efterfølgende eksplosion brækkede skibet midt over på dette sted. Samtidig blev det forreste kanontårn, med alt hvad der befandt sig i det, slynget ud af skibet og kastet agterud. På de historiske billeder af forliset kan man rent faktisk se dette ske. Dette er årsagen til, at det forreste kanontårn i dag kan findes omkring 200 meter NV for agterenden. Kanonen står ret op og ned på bunden, på 50 meters dybde med en mindste dybde over tårnet på 42 meter. Kanontårnet har i øvrigt sin helt egen historie. Da vraget af Invincible blev eftersøgt første gang, fik vi et stort udslag på ekkoloddet, og vi var sikre på, at det var vraget, vi havde fundet. Da dykkerholdet kom op fra deres første dyk, fortalte de, at de var kommet ned på et kanontårn, som var så stort, at det var muligt at bruge et helt dyk på det alene. Efter at have studeret søkortet begyndte vi endnu en afsøgning af området, og ved at følge et spor af vragrester fandt vi i løbet af et par timer hen til selve hovedvraget. Da vraget viste sig på ekkoloddet, var der ingen tvivl, vi havde fundet Invincible.
 
Kilde:” Jyllandsslaget 1916 – historiens største søslag” af Thomas de Richelieu, udgivet november 2002
Info
Læs mere om vraget i "Jyllandsslaget - historiens største søslag".

nolimitsdiving (c) 2005

Retur