bgtitle.gif (16370 bytes)

HMS "Indefatigable"

English English version Deutsch

Deutsch ausgabe
HMS "Indefatigable"  
Tekniske data
Navn HMS "Indefatigable"
Skibstype Slagkrydser (Battle cruiser)
Byggeår og sted Kølen lagt februar 1909. Færdigbygget februar 1911 på Devonport Dockyard
Byggemateriale Stål
Tonnage 18.750 tons
Længde 176,52 meter
Bredde 24,28 meter
Bevæbning 8 stk. 12" - 16 stk. 4" kanoner
Hjemsted/nationalitet England
Forliset
Sænket d. 31. maj 1916 i Nordsøen under Jyllandsslaget.
 
Under slagets første timer, udspandt der sig et af Jyllandsslagets største tragedier. Den britiske slagkrydser "Indefatigable" havde, siden tyskerne åbnede ild første gang, været under kraftig beskydning af den tyske slagkrydser "Von der Tann". Gang på gang havde de tyske granater fundet vej til den britiske kæmpe, og klokken 17.03 indtraf katastrofen.
 
Om bord på "Von der Tann" blev det observeret, hvordan "Indefatigable" blev ramt af to samtidige granatnedslag, der efterfølgende gennemrystede skibet med en række eksplosioner i skibets midt- og agterende. Fra "New Zealand", som lå lige foran "Indefatigable", blev det samtidig bemærket, at "Indefatigable" pludselig tabte fart og drejede væk fra den udstukne sejllinje. Skibet blev kort efter ramt af yderligere to granater, der indhyllede skibet i en kæmpe sky af sort røg og kulstøv. Der blev ikke observeret nogen ild om bord på skibet, men det var tydeligt, at "Indefatigable" var hårdt ramt, og det var så småt begyndt at gå ned med stævnen først.
 
Men pinslerne for "Indefatigable" var endnu ikke overstået. Om bord på "New Zealand" kunne man blot se til, at skibet endnu en gang blev ramt af to velplacerede tyske granater, hvoraf den ene ramte direkte ned i det forreste kanontårn. Der skete ingen detonering ved nedslaget, men resultatet udeblev ikke. Dybt nede i skibet var ammunitionen blevet antændt, og med ét indtraf en kæmpe eksplosion, der bredte sig gennem hele skibet fra for til agter. Ild og røg stod ud af alle skibets åbninger, og enorme fragmenter blev slynget højt op i luften. "Indefatigable" var færdig, det rullede over til bagbord og gik til bunds med besætningen på 1017 mand. Kun to overlevede det dramatiske forlis og blev kort efter reddet af en tysk torpedobåd, som kom forbi forlisstedet.
Vraget
Lokaliseret 1. maj 2001, dykkerundersøgt 17. maj 2001.
 
Historien om lokaliseringen af Indefatigable fortæller lidt om, hvordan arbejdet med eftersøgningen af vragene fra Jyllandsslaget foregår: Vraget blev lokaliseret på en position, der ligger mere end fem sømil fra den position, der er opgivet af det engelske Admiralitet og det engelske Hydrographic Office. Den officielle position var tidligere blevet afsøgt i et område af 3 x 3 sømil, men da eftersøgningen viste sig resultatløs, blev vraget opgivet. Den 1. maj 2001 eftersøgtes en fiskers position, som vi havde fået oplyst var vraget af den engelske panserkrydser Defence. Der var dog noget, der ikke helt stemte i oplysningerne, idet positionen var alt for sydlig i forhold til den officielle engelske position. Men da de officielle positioner er meget unøjagtige, ville vi alligevel se, hvad fiskerne havde fundet frem til os. Vi kunne jo tage fejl, og måske lå Defence lige om hjørnet og ventede på os. Fiskeren havde nemlig fået vragdele og granater i sit garn under fiskeri på denne position, så et eller andet krigsvrag måtte det være. Vraget blev hurtigt lokaliseret på det, som viste sig at være en meget præcis position. Lodskuddet var imidlertid meget lille, og vraget ragede kun 3-4 meter op over bunden på de steder, hvor det var højest. Det kunne ikke være Defence. Ekspeditionen fortsatte med eftersøgningen af andre vrag den aften, og først en uge efter vendte vi for at se, hvad det var, vi havde fundet. Vraget lå på 53 meters dybde og generelt var det i en sørgelig forfatning. Da dykkerne kom ned til vraget, var det ikke umiddelbart til at se hvilket der var tale om. Der var imidlertid tale om et vrag af en imponerende udbredelse, idet hele vraget var sprængt til ukendelighed og lå spredt ud over et meget stort område på havbunden. Det eneste massive der kunne ses, var et par store kanontårne som ragede 4 meter op over havbunden. Begge kanontårne lå imidlertid med bunden opad og det var derfor ikke muligt at se kanonløbene og dermed bestemme deres kaliber. I udkanten af vragresterne fandtes endnu et kanontårn. Også dette lå med bunden opad, men ved siden af kanontårnet, og mellem nogle andre vragrester, lå et løst kanonløb. Løbet blev målt op og kaliberen viste sig at være 12 tommer. Da HMS Indefatigable var det eneste vrag med en 12-tommer bevæbning som endnu ikke var fundet, var det en stor overraskelse for os at konstatere at det var dette vrag, som vi ved et tilfælde var dumpet ned i. Det er utroligt at tænke på, at det som engang var et 187 meter langt, frygtet pansret skib, som nu ligger splittet ad på bunden af Nordsøen som en gigantisk kirkegård af forvredne stålplader. 
 
Kilde:” Jyllandsslaget 1916 – historiens største søslag” af Thomas de Richelieu, udgivet november 2002
Info
Læs mere om vraget i "Jyllandsslaget - historiens største søslag".

nolimitsdiving (c) 2005

Retur