bgtitle.gif (16370 bytes)

Vrag

Køge Bugt
"Einigkeit"
Beliggende 4 sømil nordøst for Stevns på 16-19 meters dybde. Mindre jernvrag af typen tjalk hvor sidesværdene stadig kan ses. Skibet har været tungt lastet med mursten. Vraget er nemt at overskue og altid et besøg værd. Se Køge Bugt projektet for flere info.
 
"Argo"
Beliggende 6 sømil nordøst for Stevns på 14-16 meters dybde. Mindre trævrag på ca. 20 meters længde og 6-7 meters bredde. Lastet med ildfaste sten. Vraget består primært af skibssider og lasten, men der er en del at kigge på i stævndelen af vraget hvor der er fundet flere flotte sager. Se Køge Bugt projektet for flere info.
"Polly"
Beliggende 6 sømil nordøst for Stevns på 13-16 meters dybde. Større trævragvrag lastet med jernspåner, der er faldet godt sammen. Vraget er ca. 20 meter langt og mellem 9 og 12 meter bredt. Den massive last rager 3 meter op over bunden og er det mest karakteristiske ved dette vrag. Forrest findes et meget stort spil af træ. Se Køge Bugt projektet for flere info.
 
Jimmy's knold
Meget lille trævrag, hvor der stort set kun er lasten tilbage og en lille smule vragrester rundt omkring på bunden. Der er fundet flere spændende ting i vraget, og ud fra fundene er vraget dateret til omkring 1730. Dybden er 17 meter og 15 meter over vraget. Se Køge Bugt projektet for flere info.
Komfurvraget (vrag 1212)
Lille og gammelt vrag, hvor der står en spant-række i begge sider. Der er ikke ret meget tilbage af vraget, men det er nemt at finde rundt på og der er stadig ting at se på. I vraget er fundet en gammel ovn af typen "kahyt-ovn" med årstalsinskriptionen "1777". Dybden er 12,5 meter og der er kun 12 meter over vraget. Se Køge Bugt projektet for flere info.
SS "Odin"
Dampskibsvrag, der er totalt nedsprængt. Vragresterne ligger spredt over et område på ca. 100 x 20 meter, og det er stort set ikke til at se hoved eller hale i nogle af delene. Dybden er 15 meter og der er 13 meter over vraget. Se Køge Bugt projektet for flere info.
Folke
Svensk skonnert forlist i 1920. Vi fandt vraget tilbage i 2003. Den endelige identifikation fandt sted i 2008 ved hjælp en så simpel ting som en flaske. Dette sammenholdt med opmålingsdata, gjorde det muligt at identificere vraget. Vraget er ca.  22 meter langt og ca. 6-8 meter bredt, og det er lastet med ildfaste sten. Dybden er ca. 16 meter, med en mindste dybde af ca. 13 meter over vraget. Se Køge Bugt projektet for flere info.
 
Tre ankre vraget (vrag 703)
Fint lille trævrag lastet med mursten. Udenfor vraget findes ikke mindre end 3 ankre, deraf kaldenavnet. Dybden er ca. 14 meter. Se Køge Bugt projektet for flere info.
Ålevraget (vrag 702)
Trævrag. Mindre "sildebensvrag", uden last eller andre vragdele inden i vraget. Vraget er derimod fyldt med ål. Dybde 13 meter. Se Køge Bugt projektet for flere info.
 
Stålprammen (vrag 704)
Vraget er ikke en pram, men resterne af uigenkendeligt skib der formentlig har været bygget af stål. Vraget ligger spredt ud over et stort område, og der er ikke meget der rager op over havbunden længere. Ingen last at se. Dybde ca. 15 meter. Se Køge Bugt projektet for flere info.
Stålfragter (vrag 713)
 
Trævrag (vrag 712)
Murstensvrag (vrag 715)
 
SS "Harlequin"
SS "Artemis"
 
Ukendt vrag (709)
NESA (vrag 707)