bgtitle.gif (16370 bytes)

"Livlig"

"Livlig"
Navn "Livlig" (ex. "Sjötrollet")
Skibstype Brigantine
Byggeår og sted 1864 i Kalmar
Byggemateriale Eg og fyr
Tonnage 174 BRT. - 158 NRT.
Længde 38,08 meter
Bredde 7,70 meter
Hjemsted / nationalitet Frederikshald, Norge
Forliset
På rejse fra England til København med 225 tons gennemhullede kulbriketter. Skibet kolliderede den 29. august 1898 med den engelske krydserfregat "Cleopatra", som påsejlede "Livlig" i styrbords side.
Skaderne blev først antaget til at være af et mindre omfang end det senere viste sig at være tilfældet, og da det var blevet aften blev "Livlig" lagt for anker nord for Helsingborg.
 
Den 30. august om morgen, begyndte "Cleopatra" at slæbe den beskadigede skonnert mod København. Men i løbet af natten var der løbet så meget vand i skibet at det begyndte at ligge dybere og dybere med forskibet. Efterhånden som vejret blev mere og mere dårligt og søerne begyndte at slå ind over fordækket, begyndte "Livlig" lige så stille og roligt at synke under fødderne på de ombordværende. Ombord befandt sig på dette tidspunkt, de norske besætningsmedlemmer samt 6 engelske marinesoldater som var kommet ombord for at hjælpe til under bugseringen. "Livlig" sank til sidst udfor Vens vestkyst og tog de 6 englændere med sig i dybet.
Vraget
Dybden på bunden er 15-16 meter og mindste dybde over vraget er 12 meter. Vraget er et flot gammelt skonnertskib, som er lastet med kulbriketter.
 
Ude på bunden, foran stævnen i bagbords side, står et af skibets ankre. Selve skibets stævn er godt ødelagt, og klædningen har helt sluppet stævntømmeret. Agten for stævnen står skibets ankerspil, som er brækket sammen på midten. Lige efter spillet står resterne af forreste mast, der rager ca. 50 cm. over dækket. Spillet er iøvrigt et godt sted at binde et dykkerskib fast i vraget.
 
Herefter begynder briketlasten, der strækker sig gennem stort set hele skibets længde. Inde i vraget ligger der noget løst tømmer, resterne af lastrumsinddeling og det som har holdt masterne under dæk. Alt inde i vraget rager max. 1 meter op over briketlasten. Begge skibssider er intakte uden beskadigelser, og langs begge sider stikker spanterne op. Agterenden er helt åben ud mod havbunden, og agtertømmeret rager godt og vel en meter op over havbunden.
 
Det mest karakteristiske ved vraget er så absolut lasten af kulbriketter. Disse ligger overalt inde i og udenfor vraget. Selv hvis man svømmer langt ud på bunden og væk fra vraget, er man i stand til at finde briketter. Rundt om vraget ligger der desuden en del tømmer. "Livlig" er nem og overskuelig at finde rundt på og byder på et godt dyk for alle.
Lodskud af "Livlig"

Se billeder af fund fra vraget