bgtitle.gif (16370 bytes)

"Leda"

"Leda"
Navn "Leda"
Skibstype Motorgalease
Byggeår og sted 1872 i Nykøbing F.
Byggemateriale Eg
Tonnage 53,19 BRT. - 39,75 NRT.
Længde 21,10 meter
Bredde 6,20 meter
Hjemsted / nationalitet Rønne
Forliset
Den 15. maj 1937 befandt "Leda" sig i farvandet vest for Ven. Skibet var på vej fra Næssund til København med en last mursten da det lidt over midnat kolliderede med damperen "C. F. Tietgen". Kollisionen skete i tæt tåget vejr, omkring 1,5 sømil vest for Ven. "C. F. Tietgen" havde kun haft få chancer for at undgå at kollidere med "Leda", da skibet pludselig var dukket frem af tågen lige ret forude for damperens stævn. Ved kollisionen blev "Leda" sejlet tværs igennem og sank med det samme. Alle 3 besætningsmedlemmer omkom ved forliset. Ved en efterfølgende undersøgelse af vraget, fandtes skibets fører i vragets maskinrum.
Vraget
Dybden på bunden er 21 meter og mindste dybde er 17 meter. Vraget ligger på en meget mudret bund, hvilket kan gøre det meget vanskeligt at orientere sig på vraget. Vi var med til at finde vraget med side scan sonar helt tilbage i 1987 og billedet viste tydeligt at vraget primært bestod af agterdelen med murstenslasten som den dominerende det, samt resterne af stævnen liggende omkring 15-20 meter fra agterdelen. Med stævndelen skal det her præciseres, at der kun er tale om en smule skibsside (2-3 meter) samt resterne af skibets rigning som ligger godt begravet og gemt i mudderet.
 
I agterenden står skibets maskine, der rager ca. 2 meter op over havbunden. Foran og rundt om maskinen mangler det meste af skibets sider, og de første rigtige genkendelige dele dukker først frem henne hvor murstenslasten begynder. Lasten er det mest markante ved vraget. For enden af murstenslasten står et lille spil.
Lodskud af "Leda"