bgtitle.gif (16370 bytes)

"Cimbria"

Hjuldamper "Cimbria"
Navn "Cimbria"
Skibstype Hjuldamper
Byggeår og sted 1852 i Skotland
Byggemateriale Træ
Tonnage 64 commercelæster
Længde
Bredde
Hjemsted / nationalitet København
Forliset
"Cimbria" var afgået fra Randers d. 13. oktober 1858 med kursen sat mod København. Klokken 2 om morgenen d. 14. oktober, passeredes Nakkehoved fyr, og kursen sattes mod Øresunds nordlige indsejling. Omtrendt kl. 3 om natten, fik man ombord på "cimbria" øje på toplanterne og det røde sidelys, fra et andet dampskib, som befandt sig på en modgående kurs. Roret blev lagt bagbord over, men mens "Cimbria" var ifærd med at dreje, sås pludselig begge det modgående skibs sidelanterner og derefter kun det grønne sidelys. Det modgående skib havde altså også foretaget en kursændring.
 
"Cimbria"s maskine blev straks stoppet, samtidig med at roret blev lagt hårdt bagbord for at forsøge at undgå en kollision. Skibet som "Cimbria" havde fået øje på, var det svenske hjuldampskib "Skaane".
 
Dette skib havde haft en uheldig rejse, og havde dagen forinden kollideret med et svensk sejlskib udfor Malmö. Efter kollisionen var "Skaane" atter sejlet videre, men måtte ankre op i Sundet på grund af kraftig vind og dårlig sigtbarhed.
 
Kl. 2 om morgenen d. 14. oktober, var vejret klaret så meget op, at "Skaane" fortsatte rejsen nordpå. Mellem kl. 3 og 4 om natten havde skibet set et enkelt lysglimt, hvorefter roret blev lagt hårds styrbord. Nogle minutter efter sås et rødt lys, hvorefter maskinen blev slået bak og stoppet. Men alle manøvrer var på dette tidspunkt forgæves, og skibene kolliderede kort efter.
 
"Skaane"s stævn ramte "Cimbria" lige foran midtskibs, og kollisionen var så kraftig at "Cimbria" straks begyndte at synke. Alle passagerer blev reddet.
I dagene efter forliset blev en del af ladningen og en del af skibets inventar og andre effekter bjærget af Svitzer og efterfølgende solgt.
Vraget
Dybden på bunden varierer mellem 18 og 21-22 meter, alt afhængig af hvor man er og hvor meget sandet har flyttet sig. "Cimbria" er et fint lille vrag, omend noget nedbrudt. Man kan følge den ene skibsside, og det er også stadig muligt at se maskinen samt det ene skovlhjul som står på bunden. Herefter er der ikke meget tilbage af vraget.