bgtitle.gif (16370 bytes)

HMS "Nomad"

English English version Deutsch

Deutsch ausgabe
"Intet foto"  
Tekniske data
Navn HMS "Nomad"
Skibstype Destroyer, M-klasse
Byggeår og sted Søsat 7. februar 1916A. Stephen & Sons
Byggemateriale Stål
Tonnage 1.025 tons
Længde 82,60 meter
Bredde 7,92 meter
Bevæbning 3 stk. 4" kanoner
Hjemsted/nationalitet England
Forliset
Sænket d. 31. maj 1916 i Nordsøen under Jyllandsslaget.

En af Nomads officerer har beskrevet minutterne inden forliset således:

 „Vi lå omkring 2000 meter fra de forreste tyske krigsskibe, som på det nærmeste brugte os som træningsobjekt for deres kanoner. "Nomad" lignede efterhånden en gennemhullet ost, og alle om bord var klar over, at det ikke ville vare mange minutter, før vi ville synke. Inden vi for sidste gang blev beskudt, nåede vi at affyre vores sidste torpedo, men om den ramte sit mål, nåede jeg ikke at se, for nu brød helvede løs omkring os. En 11- eller 12-tommers granat ramte os direkte ned i midtskibssektionen, og "Nomad" begyndte at synke med stævnen først. Skibet kæntrede til sidst og forsvandt fra overfladen. Jeg selv og resten af besætningen nåede at springe fra borde, inden skibet sank, og vi blev hurtigt reddet af en meget lille tysk torpedobåd."

Vraget
Vraget er lokaliseret i juni 2001, men blev først identificeret i maj 2002.

Dybden på bunden er 48 meter og mindste dybde over vraget er 41 meter. Vraget er forholdsvist intakt og da det kun er ca. 90 meter langt, er en del nemmere at finde rundt på sammenlignet med de større engelske og tyske slagskibe. Det blev lokaliseret i maj 2001 hvor det også blev dykkerundersøgt for første gang. Det kunne hurtigt konstateres at der var tale om et vrag fra Jyllandsslaget, men hvilket ? Der var sunket 2 tyske torpedobåde og 3 engelske destroyere i området, så der var mange muligheder. Under det første dyk på vraget blev der fundet en række løsfund som identificerede vraget som værende engelsk. Bl.a. fandtes der en tallerken med det engelske Admiralitets mærke, en maskintelegraf og skibets kompas med tilhørende nathus. Udfra vragets position og vraget størrelse måtte det derfor dreje sig om en af de engelske destroyere ”Nestor” eller ”Nomad”. Da disse skibe var identiske i størrelse og konstruktion, måtte der derfor flere og håndfaste beviser til, for at fastslå vragets rigtige identitet. Dette skete under ekspeditionen i maj 2002. Her blev skibsklokken fundet med inskriptionen ”NOMAD 1916” og al tvivl var hermed udelukket. Med fundet og idenfikationen af ”Nomad”, er vi kommet et stort stykke videre i vores søgen efter søsterskibet ”Nestor”, som skal ligge lige i nærheden. 

Kilde:” Jyllandsslaget 1916 – historiens største søslag” af Thomas de Richelieu, udgivet november 2002

Info
Læs mere om vraget i "Jyllandsslaget - historiens største søslag".

nolimitsdiving (c) 2005

Retur