bgtitle.gif (16370 bytes)

"Polly" (Sct. Thomaz)

 
Navn "Polly"
Skibstype Galease
Byggeår og sted 1874 i Sverige
Byggemateriale Træ
Tonnage 64 BRT.
Hjemsted / nationalitet Karlshamn, Sverige
Forliset
Sprunget læk og forlist d. 5. maj 1913.
Skibet var på rejse med en last af jernspåner, da det i farvandet nordøst for Stevns sprang læk og begyndte at synke. "Polly" kunne ikke holdes læns, og skibet sank hurtigt.
Vraget
Dybden på bunden er 16,3 meter og mindste dybde over vraget er 13,4 meter. Vraget ligger med stævnen i kurs 150°. Bunden består af fast lys sand.
 
Vraget er et nedbrudt trævrag bygget af fyr på eg. Vraget er ca. 30 meter langt og 8,50 meter bred. Vraget består af en stor last jernspåner samt resterne af skibssiderne.
 
For- og agterende er ikke synlige. I den ene ende af vraget står et stort spil hvorfor dette må være stævndelen. Foran spillet er der ikke noget tilbage af vraget andet end nogle spredte tømmerrester. Langs begge sider ligger der en mængde dele fra vraget, som er faldet ud og nu ligger løst på bunden. Siderne består af en række spanter, som på trods af mange års ophold på havbunden, stadig er i fin stand.
 
I agterenden på styrbords side, ligger resterne af dækket ca. 15 meter fra vraget. Også her er træet helt friskt som den dag dækket blev lagt. Vraget er spændende og der er masser af ting at kigge på.
Skt. Thomaz lodskud

 

 

 

 

 

Se billeder af fund fra vraget