bgtitle.gif (16370 bytes)

"Virgo"

Navn "Virgo"
Skibstype Dampskib
Byggeår og sted 1893 på Helsingørs Jernskibs og Maskinbyggeri
Byggemateriale Jern
Tonnage 472,69 BRT.
Længde 48,77 meter
Bredde 7,49 meter
Hjemsted / nationalitet Göteborg, Sverige
Forliset
Det sidste man så til skibet, var da det den 29.oktober 1912 forlod Riga med kursen sat imod Århus med en last af korn. Skibet nåede aldrig frem til sin ankomsthavn. Nogle dage senere fandt man en hel mængde vragrester fra skibet ved Bornholm. Man antog derfor, at "Virgo" måtte være forlist under den storm, som rådede i området i dagene mellem den 29. og 30. oktober. 13 mand omkom ved forliset, som aldrig blev opklaret, men som man efterfølgende mener skyldtes, at lasten har forskubbet sig.
Vraget
Vraget ligger med stævnen i kurs 260° og med 090° slagside til styrbord. Bunden består af lyst mudder.
 
"Virgo" er et meget spændende og nemt vrag at dykke på, da det er forholdsvis lille og derfor nemt at overskue. Når man svømmer fra stævnen mod agterenden, kommer man efter ca. 15 meter til et meget stort hul, hvor skibet stort set mangler i 10 meters længde.
 
Det er her, at det forreste lastrum har været. Selvom skibssiden er helt væk, ligger der mange større og mindre løse vragdele på bunden.
 
Efter hullet er skibet intakt i hele sin længde, og man kommer derefter til skibets overbygning. Det øverste af broen, som har været af træ, mangler. Læg specielt mærke til hvor dybt vraget er sunket ned i bunden. Næsten halvdelen af vraget er forsvundet ned i Østersøens mudderbund.
 
Der er ingen garn eller trawl på vraget og vraget er velegnet til mere erfarne dykkere på grund af den lidt større dybde.
Lodskud af "Virgo"