bgtitle.gif (16370 bytes)

"Wacht"

Navn "Wacht"
Skibstype Aviso - mindre krydser
Byggeår og sted 1886-1888, A. G. Weser, Bremen
Byggemateriale Stål og jern
Tonnage 1500 T.DW
Længde 85,50 meter
Bredde 9,66 meter
Hjemsted / nationalitet Tyskland
Forliset
Kollideret og forlist d. 4. september 1901 i Østersøen, under efterårsmanøvre. På rejse til Danzig Bugten skulle de mindre krydsere "Hela" og "Wacht" skifte fra deres placering i styrbords side i kolonnen, for at lægge sig i bagbords side som signalfartøjer. Ved denne manøvre kolliderede "Wacht" med panserskibet "Sachsen". Denne ramte "Wacht" i bagbords side midtskibs. Selvom det lykkedes at redde alle ombordværende var det ikke muligt at redde skibet, der kort efter kollisionen sank. Senere bjærgningsforsøg viste sig at være forgæves, idet størstedelen af vraget lå i mere end 40 meters dybde, hvorfor det endte med at den lavere liggende del blev sprængt. Den 8. oktober 1901 frifandt krigsretten kommandørkaptajn von Cotzhausen fra al skyld i forliset og indsatte ham i tjenesten med samme beføjelser som før ulykken.
Vraget
"Wacht" ligger sunket på 45 meters dybde.