bgtitle.gif (16370 bytes)

PADI Specialities

Introduktion

PADI Specialties er alle opbygget omkring et centralt emne. Ideen med et PADI Speciality er, at du kan fordybe/specialisere dig i det/de områder, som interesserer dig mest.
 
Boat Diver
Dette kursus er tilrettelagt for dykkere der ønsker en generel introduktion til dykning fra båd og som ønsker at kende til terminologier, teknikker, procedurer og ”do’s and don’ts” ved båddykning. Efter endt kursus og certificering vil kursisten have opnået viden om forskellige typer af både der kan anvendes til båddykning, sikkerhed og sikkerhedsudstyr der anvendes ved båddykning samt procedurer og teknikker som er nyttige at kende til i forbindelse med alle former for båddykning, fx live-aboard dykning i udlandet, dykning fra småbåde, RIB’s og gummibåde.
 
Cavern Diver
Dette kursus gør kursisten i stand til at gennemføre grottedykning (cavern) på sikker og forsvarlig vis. Kurset er tilrettelagt som en kombination af teori, praktiske øvelser (land/under vandet), bassindyk og fysiske grottedyk. Under de praktiske øvelser fokuseres der på udstyrskonfiguration, dykkerplanlægning, gasplanlægning, udstyrsteknik, grotteanatomi, risk management, sikkerhed, grottedykningsteknikker og nødsituationer- og procedurer. Efter endt kursus og certificering vil kursisten være i stand til at vurdere forhold omkring og i grottesystemer, foretage korrekt risk vurdering og basere dykkerplanlægning, sikkerhed, nødprocedurer og udstyr derefter. Foretage grottedykninger i grotter med naturligt dagslys.
 
Deep Diver
Dette kursus er tilrettelagt for dykkere der vil lære at anvende luft til ikke-dekompressionsdyk til en maximum dybde af 40 meter. Efter endt kursus og certificering vil kursisten være i stand til at planlægge og gennemføre dykninger der ikke kræver dekompression, til en dybde af maximalt 40 meter.
 
Drift Diver
Dette kursus er tilrettelagt for dykkere der ønsker at kende til teknikker og færdigheder som er nødvendige at besidde, for at kunne dykke i strømfyldt farvand. Efter endt kursus og certificering vil kursisten være i stand til at håndtere dyk hvorunder der forekommer strøm.
 
Dry Suit Diver
Dette kursus er tilrettelagt for dykkere der vil lære at anvende en tørdragt. Kurset omhandler en generel introduktion til tørdragtsmodeller, anvendelsesområder, vedligeholdelse, teknikker og sikkerhed i forbindelse med tørdragtsdykning. Efter endt kursus og certificering vil kursisten være i stand til at planlægge og gennemføre dykninger, hvorunder der anvendes tørdragt.
 
Enriched Air Nitrox Diver
Igennem et intensivt kursusforløb lærer du de teoretiske forudsætninger, der er nødvendige at besidde for, at du kan anvende nitrox korrekt og sikkert. I kurset indgår også en praktisk del, hvori du bl.a. lærer at identificere, mærke og måle nitroxblandinger. Du vil også lære om det udstyr der anvendes til nitroxdykning, og hvilke krav der er til enkelte dele af udstyret. Endelig kan der inkluderes 2 dyk i åbent vand (ikke-obligatorisk), hvor vi afprøver de teoretiske og praktiske færdigheder. Efter endt kursus og certificering vil kursisten være i stand til at planlægge og gennemføre nitroxdykninger der ikke kræver dekompression, til en dybde af maximalt 30 meter.
 
Multilevel Diver
Dette kursus er tilrettelagt for dykkere der ønsker at kunne planlægge og udføre multilevel dykninger der ikke kræver dekompression, under brug af computer og The Wheel. Kursisten vil under kurset få gennemgået de forskellige teknikker og færdigheder som det er nødvendigt at besidde, for at kunne foretage sikre multilevel dykninger. Desuden lærer kursisten om relevante sikkerhedsforanstaltninger samt om de potentielle risici der er forbundet ved at foretage multilevel dykninger. Kursisten vil være i stand til på egen hånd at foretage multilevel dykninger til en dybde svarende til kursistens aktuelle certificeringsniveau.
 
Navigation Diver
Dette kursus er tilrettelagt for dykkere der ønsker at kunne navigere sikkert og komfortabelt under havets overflade. Kursisten vil under kurset få gennemgået de forskellige teknikker og færdigheder som det er nødvendigt at besidde, for at kunne navigere ved hjælp af naturlige referencer og hjælpemidler (kompas, liner m.m.). Efter endt kursus og certificering vil kursisten være i stand til at navigere under havets overflade med brug af naturlige referencer og kompas.
 
Night Diver
Dette kursus er tilrettelagt for dykkere der ønsker at kunne planlægge og udføre mørke/natdyk på egen hånd. Kursisten vil under kurset få gennemgået de forskellige teknikker og færdigheder som det er nødvendigt at besidde, for at kunne dykke sikkert i mørke eller om natten. Desuden lærer kursisten om relevante sikkerhedsforanstaltninger samt om de potentielle risici der er forbundet ved at dykke i mørke/om natten. Efter endt kursus og certificering vil kursisten være i stand til at planlægge og gennemføre mørke/natdyk, der ikke kræver dekompression, til en dybde af maximalt 18 meter (30 meter hvis kursisten er certificeret Advanced Open Water Diver).
 
Peak Performance
Dette kursus er tilrettelagt for dykkere der vil træne deres afbalancerings- og opdriftskontrol. To væsentlige kvalifikationer som du har brug for på alle dine dyk. En korrekt afbalanceret dykker bruger mindre energi til at komme omkring med, hvilket resulterer i et lavere luftforbrug og dermed mulighed for længere dyk. Sidst men ikke mindst skåner du også de ofte sårbare miljøer som vi dykkere befinder os i (koralrev, vrag m.m.). Dit udstyr vil helt sikkert også nyde godt af ikke konstant at blive slæbt hen ad bunden. Efter endt kursus og certificering vil kursisten være i stand til at beregne og justere vægtmængde i forhold til forskellige forhold, samt have øget sit kendskab til afbalancerings- og opdriftskontrol under dyk, svarende til dem kursisten er certificeret til.
 
Search and Recovery Diver
Dette kursus er tilrettelagt for dykkere der ønsker at kunne planlægge og udføre dykninger hvorunder der skal foretages eftersøgninger og bjærgning af mindre objekter/genstande. Kursisten vil under kurset få gennemgået de forskellige teknikker og færdigheder som det er nødvendigt at besidde, for at kunne foretage strukturerede eftersøgninger og bjærge mindre genstande. Efter endt kursus og certificering vil kursisten være i stand til at planlægge og udføre dykninger hvorunder der skal foretages eftersøgninger og bjærgning af mindre objekter/genstande.
 
Underwater Naturalist
Dette kursus er tilrettelagt for at skabe opmærksomhed og ansvarlighed, samt formidle viden om det marine miljø. Kurset giver deltagerne en grundlæggende viden om den unikke og fascinerende undervandsverden, dets beboere og deres interaktion med hinanden og mennesker. Efter endt kursus og certificering vil kursisten have opnået viden om livet i havet og dets økosystemer. Kursisten vil have opnået indblik i samspillet mellem mennesker og dyrene i havet. 
 
Underwater Videographer
Dette kursus er tilrettelagt for dykkere der påtænker at anskaffe sig undervandsvideoudstyr, og til dykkere som allerede har anskaffet sig eget udstyr. Under kurset får kursisten en grundig introduktion til videokameraer, undervandshuse, lys og andet udstyr, samt tips og tricks til praktisk planlægning, udførsel og redigering af egne undervandsvideooptagelser. Efter endt kursus og certificering vil kursisten være i besiddelse af en grundlæggende viden om indkøb og brug af videokameraer, undervandshuse og undervandslys, samt være i stand til at planlægge, udføre og redigere egne undervandsvideooptagelser.
 
Wreck Diver
Dette kursus er tilrettelagt for dykkeren der vil lære mere om at dykke på skibsvrag. Kurset sigter på at træne kursisten i planlægning og organisering af vragdyk. Kurset omhandler også procedurer, sikkerhedsforanstaltninger samt risici i forbindelse med vragdykning. Sidst men ikke mindst er kurset beregnet på at inspirere og udbrede kendskabet til den spændende aktivitet det er at dykke på vrag. Efter endt kursus og certificering vil kursisten være i stand til at planlægge og gennemføre vragdykninger der ikke kræver dekompression, til en dybde af maximalt 30 meter.

 

nolimitsdiving (c) 2012

Retur