bgtitle.gif (16370 bytes)

PADI Rescue Diver

Introduktion

Målet med PADI Rescue Diver kurset, hvis indhold er ret krævende, er at give kursisten det nødvendige grundlag til at forebygge og håndtere forskellige former for ulykker og uheld. Kursisten vil efter kurset være godt forberedt og trænet til at optræde hurtigt og korrekt hvis/når ulykken skulle opstå.
 
Den teoretiske del omfatter 2 teorilektioner (5 moduler), hvor kursisten bl.a. lærer om dykkerrelateret førstehjælp, forebyggelse af ulykker, udstyrslære samt teknikker der kan anvendes ved dykkerrelaterede ulykker. Den teoretiske del afsluttes med en teoriprøve.
 
Den praktiske del omfatter 10 redningsøvelser og 4 redningsscenarier. De 10 redningsøvelser udføres ENTEN i bassin eller åbent vand (ikke begge steder). Kurset afsluttes med de 4 redningsscenarier der altid skal udføres i åbent vand. Øvelserne og scenarierne er med til at give kursisten et godt grundlag til forebyggelse og håndtering af ulykker.
 
Som noget nyt skal kursisten udfærdige en redningsplan over et dykkersted (integration til Divemaster kurset).

PADI Rescue Diver kurset tages parallelt med PADI Emergency First Response kurset. På denne måde opnår kursisten den største kontinuitet i sit uddannelsesforløb og indholdsmæssigt supplerer de to kurser hinanden indenfor områderne førstehjælp og forebygning/håndtering af dykkerrelaterede ulykker, oxygenterapi og brug af AED.

Det kan også nævnes, at PADI Emergency First Response kursus og PADI Rescue Diver kurserne er et krav for at opnå certificering som PADI Master Scuba Diver og/eller deltage på PADI Divemaster kurset.

Materialer
Teorilektioner
Teoriprøve
Bassinlektioner
Åbentvandslektioner
Redningsplan
Optagelseskrav

nolimitsdiving (c) 2012

Retur