bgtitle.gif (16370 bytes)

PADI Master Scuba Diver

Introduktion

Dette er det højeste niveau man kan opnå på den ikke-professionelle linie, indenfor PADI uddannelsessystemet. PADI Master SCUBA Diver certificeringen signalerer at der her er tale om en dykker som har udvist stor dedikation, engagement og som har erhvervet sig et bredt kendskab indenfor flere af dykningens mangeartede discipliner. En PADI Master SCUBA Diver har gode dykkermæssige færdigheder og har stor viden om førstehjælp og redning.
 
For at kunne komme i betragtning til PADI Master SCUBA Diver certificeringen, skal kursisten som minimum være certificeret som PADI Rescue Diver og være certificeret indenfor 5 eller flere af PADIs Speciality Courses.
 
Er ovenstående krav opfyldt, kan der ansøges om PADI Master SCUBA Diver certificeringen. Den endelige godkendelse og certificering foretages af PADI Nordic. Såfremt alt er i overensstemmelse med kravene, udstedes certifikat.

 

nolimitsdiving (c) 2012

Retur