bgtitle.gif (16370 bytes)

"Erik Nordewall"

Vraget på bunden af Vättern

Langs skibets bovspryd, ses den flotte ornamentering, som nogle steder stadig er guldbelagt. Bag ved bovspryddet står et helt intakt træspil, og lige bag ved dette står den forreste mast, som man møder i 29 meters dybde. Omtrendt midtskibs, er dækket og skibssiderne faldet noget sammen, og i hver side sidder de store skovlhjul stadig på sin plads. Træet, som har siddet på skovlhjulene og som blev anvendt til at drive skibet frem igennem vandet, er faldet af og ligger inde i hvert skovlhjul som et stort mikadospil. Skorstenen står på sin plads, og rager op til 32 meters dybde.
Agten for skorstenen er der to nedgange til skibets indre. Når man kigger indenfor, kan man se en lang gang, der går hele vejen igennem skibet til dets agterende. Gangen er fyldt med mudder, og vi forsøgte ikke at svømme derned, selvom det sikkert havde været muligt. Agtersalonen er stor, men der er kun lige plads til at en dykker kan være dernede. På agterdækket står et skylight, hvor der stadig sidder glasruder i endnu. Når man kiggede ned igennem skylightet, kunne man se ned i agtersalonen.
 
Helt agter sidder skibets styring. Der har ikke været anvendt skibsrat på dette skib, men en anordning som arbejdede direkte på roret ved hjælp af en trækstang. I agterskibets sider, sidder der en række firkantede vinduer, hvor der også stadig sidder glas i. Vi lyste ind igennem et par af vinduerne, og man kunne tydeligt se ind i skibet og se de mange spændende rum. Dybden på dækket i forskibet er 41,5 meter, på agterdækket er dybden 40 meter og på bunden rundt om hele vraget er dybden mellem 45-46 meter.

Retur