bgtitle.gif (16370 bytes)

Projekt SS "Pionier"

Vraget af SS "Pionier"

English English version Deutsch

Deutsch ausgabe
Dybden på bunden er 122 meter, og mindste dybde over vraget er indtil videre blevet målt til 98 meter. Vraget ligger i retningen NV-SØ med den højeste del i den SØ-lige del af vraget. Bundforholdene ved vraget består af mudder. Vraget ligger med ca. 30° slagside, men det blev ikke konstateret, til hvilken side vraget ligger.
 
Observationer
Vi fik ikke undersøgt så store dele af vraget, som vi havde håbet på, men udfra det vi observerede på dykningerne og sammenlignet med billeder af vraget, mener vi at kunne se, at vi har befundet os i bagbords side i stævnen. De dele af vraget som vi fik set, fremstod meget ødelagte, hvilket både kan være resultatet at torpederingen samt tidens tand. Den korte dykkerundersøgelse til trods viste, at vraget af "Pionier" rummer store muligheder for udforskning og der venter os endnu mange spændende dykninger.
 
Afrunding
Projektet var som en helhed en stor oplevelse og også en succes. Dette set udfra den betragtning, at alle trimixdykkere fik dykket på vraget.

Dokumentationsmæssigt lykkedes det ikke at få de oplysninger med op, som vi havde forventet og ønsket at få med hjem. Men vejrforholdene tillod som tidligere beskrevet ikke, at vi fik dykket mere end to dage og det var kun nok til, at vi fik et lille overblik over, hvor på vraget vi befandt os, og hvad det var, vi så.
De registreringer, der blev foretaget, er sparsomme og giver ikke et reelt billede af vragets tilstand. De afdækker heller ikke nogle af de mange spørgsmål, som vi ønskede at få svar på ved vores dykninger på vraget.
 
Videooptagelserne på vraget gik det heller ikke meget bedre med, idet det viste sig langt sværere at håndtere videoudstyr på denne dybde end forventet. Umbilica systemet blev meget tidligt droppet, da vi fandt ud af at det var for uhensigtsmæssigt og for risikabelt at dykke med på 120 meters dybde. Der blev konstrueret en nødløsning, så videoudstyret kunne benyttes som håndholdt kamera, men alligevel fik TV-holdet heller ikke det helt store i kassen.
 
Projekt SS "Pionier" Skagen 1999 blev en stor oplevelse for os alle, og rent dykkermæssigt må det nok betegnes som højdepunktet for alle dykkerne, der deltog. Personligt vil projektet stå som noget af det største for mig og noget af det mest spændende som jeg har deltaget i.
 
Vraget af "Pionier" ligger stadig på bunden af Skagerrak, med mange spørgsmål der venter på at blive belyst nærmere. Vi nåede at få et lille glimt af vraget og et kig tilbage i historien. Mange muligheder for store oplevelser venter stadig på os dernede, og indtil vi vender tilbage vil vi glæde os til et nyt gensyn med vraget. Det er ikke sidste gang, vi har dykket på "Pionier", det er helt sikkert !

 

 

nolimitsdiving (c) 1999-2004

Retur