bgtitle.gif (16370 bytes)

Projekt SS "Pionier"

SS "Pionier"

English English version Deutsch

Deutsch ausgabe

SS "Pionier"

Navn "Pionier"
Type 2 dækket fragtskib
Reder Afrikanische Frucht-Companie A. G.
Bygget 1933, Bremer Vulcan Verft, Tyskland
Tonnage 3285 BRT. - 2335 NRT.
Længde 107,1 meter
Bredde 13,59 meter
Dybgang 7,29 meter
Hjemmehørende Hamburg
"Pionier" var et af de første motorskibe, der blev bygget til rederiet F. Laeisz (Afrikanische Frucht-Companie A. G). Rederiet var ellers mest kendt for sine meget store sejlskibe. "Pionier" var indsat i fast rutefart mellem Cameroun (Afrika) og Europa, hvor den hovedsagelig sejlede med frugt. Skibet kunne medtage 12 passagerer og havde en besætning på 35 mand.
Forliset
I efteråret 1940 var den tyske invasion af Danmark og Norge i fuld gang. Besættelsestropperne havde allerede fået et godt greb om begge lande, og dagligt blev der overført tropper fra Tyskland til Danmark og Norge. Den største del af disse transporter blev foretaget via søvejen, og en mængde større eller mindre fartøjer sejlede i pendulfart over Skagerrak. Et af de fartøjer, som blev brugt til troppetransporter, var damperen SS "Pionier".
 
Skibet var i Frederikshavn blevet lastet med krigsmateriel og forsyninger og var således klar til yderligere at forstærke tyskernes stillinger i Norge. "Pionier" sejlede fra Frederikshavn den 2. september 1940 med kurs mod Frederiksstad i Norge. Skibet var så tungt lastet, at det, ifølge beretninger fra øjenvidner, var nødvendigt at benytte tre slæbebåde for at få skibet slæbt ud af havnen.
 
Hvad der helt nøjagtigt befandt sig i skibets lastrum er stadig en gåde, men der gættes på, at der bl.a. har været materiel til fremstilling af tungt vand. Andre historier går på, at der ombord befandt sig delene til to meget kraftige kanoner, der fuldt funktionsdygtige ville kunne skyde tværs over Skagerrak.
 
Udenfor havnen sattes kursen straks mod nord, men skibet nåede kun ganske få sømil N for Skagens N-spids, da det forliste. En stor del af den ombordværende besætning omkom. De få overlevende blev reddet ombord i tililende fiskefartøjer og i de tyske marinefartøjer, der befandt sig i området. Den engelske og den tyske marine opgav hver sin årsag til forliset, der hver især beskrev den version der passede den enkelte part bedst.
 
Tyskerne opgav først, at de efter en svær minesprægning havde mistet et dampskib ved navn "Marion". Senere ændrede de imidlertid forklaring og indrømmede, at det var dampskibet "Pionier", der var forlist. Tyskerne meddelte samtidig, at "Pionier" var sunket umiddelbart efter minesprængningen.
 
I Kriegstagebuch der Seekriegsleitung 1939-1945 er "Pionier"s forlis omtalt således:
 
"Om aftenen den. 2. september 1940, på rejse fra Frederikshavn til Frederiksstad og under eskorte af torpedobåden "T4", blev damperen "Pionier", med 753 mand ombord, sænket NNØ for Skagen efter en svær detonation. Årsagen til forliset er ikke fastslået. Det antages, at forliset ikke skyldes en fjendtlig ubåd. Omfanget af omkomne er endnu ikke kendt. Talrige vagtskibe og minestrygere befinder sig i umiddelbar nærhed af ulykkesstedet".
 
Englænderne havde en anden forklaring til forliset. Den engelske marine oplyste, at en af deres ubåde, HMS "Sturgeon", om eftermiddagen havde fået en meget stor damper i sigte og havde sænket det med to torpedoer. HMS "Sturgeon" meddeler til sidst, at "Pionier" er sænket på positionen 57°50’ N 10°46’ Ø, hvilket er omkring 8 sømil fra vragets nuværende beliggenhed.
 
Hvilken en af historierne der er mest sand, er ikke til at vurdere, men den engelske version er formentlig den mest pålidelige. Hvorfor tyskerne bevidst forsøgte at dække over forliset ved først at melde, at det var damperen "Marion", der var sunket, og senere ændre det til "Pionier" kan der kun gættes om. Måske havde skibet en last, der skulle dækkes over. Der går som tidligere nævnt flere rygter omkring dette, og måske vil kommende dykninger på vraget kunne afdække endnu en del af 2. verdenskrigs historie til søs.
 
Hvor mange personer, der præcist omkom ved forliset er ukendt. Nogle kilder nævner tabstallene til 230 mand, mens andre kilder beretter at stort set alle ombordværende omkom. Desuden er det ikke præcist fastslået, hvor mange der befandt sig ombord. Et sted mellem 750 og 1000 mand er nævnt, men nærmere sandheden kommer vi nok ikke.
Et faktum er dog, at de fleste af de omkomne i dag ligger begravet på Frederikshavn kirkegård og forskellige andre steder rundt om i Nordjylland.

nolimitsdiving (c) 1999-2004

Retur