bgtitle.gif (16370 bytes)

Projekt SS "Pionier"

Projektets formål

English English version Deutsch

Deutsch ausgabe
  • at foretage en historisk udforskning af vraget af dampskibet "Pionier".
  • at medvirke til at udbrede kendskabet til de fysiologiske faktorer, som gør sig gældende ved dykning med trimix/blandingsgas.
Primær formål
Det er projektgruppens primære mål at fastslå og dokumentere vragets aktuelle tilstand på bunden af Skagerrak. Dokumentationen vil ske ved fotografering, videooptagelser og opmåling/registrering af hele eller så store dele af vraget, som det er muligt indenfor den afsatte tidsramme.
 
Alle optegnelser og registreringer der bliver foretaget af dykkerne, vil blive benyttet til at udarbejde en skitse af vraget. Samtlige oplysninger vil blive sammenfattet til en endelig rapport.
Sekundær formål
Projektets sekundære formål er at medvirke til at udbrede kendskabet til dykning med trimix/blandingsgas.
 
Der vil under projektet deltage personer med indsigt i dykkermedicin og trimix/blandingsgasdykninger på dybt vand. Efter hver trimixdykning vil dykkerne blive tilset og der vil blive foretaget observationer om dykkernes fysiske og psykiske tilstand.
 
De foretagne observationer håber vi vil kunne bidrage til en bedre forståelse for de fysiologiske forhold som dykkerne udsættes for under dykning med trimix/blandingsgas.

nolimitsdiving (c) 1999-2004

Retur