bgtitle.gif (16370 bytes)

- 1904 Project SS Norge 2004 -

Forliset

English English version Deutsch

Deutsch ausgabe
SS Norge forlod København den 22. juni 1904, hvor 405 passagerer var steget ombord. Første stop på rejsen var Christiania (Oslo), hvor yderligere 232 passagerer blev taget ombord. Herfra gik det videre mod Kristianssand hvor der foretoges et kort stop inden rejsen fortsattes mod Amerika. I Kristianssand stod yderligere 90 passagerer ombord, og der befandt sig nu i alt 727 passagerer og 68 besætningsmedlemmer, ombord på skibet. Ruten gik vestover og førte først skibet igennem det smalle stræde Pentland Firth, der adskiller Orkney Øerne og Skotland, og derfra videre ud i det åbne Atlanterhav.
 
Tidligt om morgenen den 28. juni, blev det tåget og i henhold til nøje givet instruks, blev kaptajn Valdemar Gundel vækket og kom kort tid efter på broen hvor han overtog kommandoen. Det næste punkt på ruten som Gundel skulle være opmærksom på var Rockall, som Norge efter alle beregninger forventedes at passere i en afstand på omkring 4-5 sømil. I tæt tåget vejr med nedsat sigtbarhed, og med mulighed for at skibet havde været udsat for afdrift, ændrede Gundel kursen hvilket ville betyde at Rockall blev passeret i en afstand af ca. 20 sømil.
 
Kl. 7.45 (nogle opgiver 7.30) stødte Norge pludselig imod noget. Lyden af metal der skurrede imod noget ukendt, gik igennem marv og ben på alle ombord på damperen. Kollisionen var så voldsom, at skibet rejste sin stævn over vandet, og der blev revet en lang flænge i forskibet. Maskinen blev straks stoppet, men umiddelbart efter valgte Gundel at slå maskinen fuld kraft bak, for at komme fri. Norge begyndte snart at sætte sig i bevægelse igen, men denne handling gjorde blot ondt værre. Flængen i skibssiden kom nu igen helt under vandet, som begyndte at fosse ind i forskibet. Efter få minutter var der så meget vand i forskibet, at kaptajn Gundel vidste at det nu kun var et spørgsmål om minutter inden Norge ville synke. Han gav derfor ordre til sin besætning om at gøre redningsbådene klar og få folk fra borde. Kvinder og børn først. Og det er her at historiens virkelige drama begynder.
 
Ombord på Norge fandtes der i alt 8 redningsbåde og en stor flåde. Redningsbådene havde en samlet kapacitet på 251 personer og flåden havde plads til 30 personer. Såfremt det lykkedes at fylde redningsbådene og flåden i henhold til specifikationerne, ville der stadig være 514 passagerer ombord, som under ingen omstændigheder ville have et sted at søge tilflugt når skibet sank. Det var stort set Titanic historien om igen, bortset fra, at Norges forlis skete 8 år tidligere. Havde Titanics konstruktører lært af Norges forlis, kunne mange menneskeliv ombord på luksuslineren måske have været reddet. Datidens regler og opfattelsen af sikkerhed til søs var imidlertid helt anderledes en den der råder i dag, og først langt senere blev det som bekendt lov at der skulle være redningsmidler til alle.
 
Ombord på Norge herskede der nu totalt kaos. 6 af de 8 redningsbåde blev sat i søen, mere eller mindre fyldt med passagerer. De to sidste redningsbåde blev knust da de ramte vandoverfladen, og alle ombordværende blev dræbt. Redningsflåden kunne trods mange forsøg ikke sættes i vandet, og var derfor ubrugelig. Kun 20 minutter efter grundstødningen, sank SS Norge. Skrigene fra de mange mennesker der lå i vandet ebbede hurtigt ud, og næsten 600 personer lå nu enten druknede i overfladen eller indeni det sunkne vrag. Herefter fulgte et mareridtsagtigt drama, hvor hver enkelt redningsbåd forsøgte at søge sin egen redning. Undervejs sank den ene af redningsbådene (nr. 2), og yderligere 70 personer omkom. De resterende 5 redningsbåde, med i alt 160 passagerer og besætningsmedlemmer, blev alle optaget af forbipasserende fartøjer og landsat på bl.a. Hebriderne og Færøerne. I alt omkom 635 personer ved forliset, heraf omkring 150 danskere.
 
SS Norge er fortsat den største skibskatastrofe der er indtruffet i dansk civil søfartshistorie, og historien om SS Norge er historien om Danmarks Titanic.

nolimitsdiving (c) 2004

Retur