bgtitle.gif (16370 bytes)

Projekt Køge Bugt

Søndag den 11. august 2002
Denne dag dykkede vi på 2 forskellige vrag. Det første vrag (703) var et ca. 15 meter langt og ca. 4-5 meter bredt trævrag. Lasten bestod af mursten som lå i en stor bunke på havbunden. Rundt om lasten var der en del tømmer tilbage. Udover dette var der ikke meget tilbage og der var hverken maskine eller maskindele inde i, eller udenfor vraget. Dybden på bunden var 14,9 meter og mindste dybde over vraget måltes til 13,3 meter. Vraget lå i retningen 190°-010° og bunden bestod af mudder og sand. Derefter tøffede vi videre for at søge lykken et andet sted.
 
Vi havde dykket på dagens andet vrag (702) tidligere i juli måned (se tur 31. juli 2002). Da vi i dag havde bedre lysforhold end sidst, var det nu muligt at få et godt overblik over hvad det var for et vrag vi svømmede rundt på. Det var et meget gammelt og solidt bygget trævrag, som primært bestod af en spantrække i begge sider. Inde i vraget kunne man enkelte steder se kølen, samt andet tømmer hidhørende fra vraget. Ellers var der ikke så meget andet at se på.
Vrag 703
Vrag 702

nolimitsdiving (c) 2000-2004