bgtitle.gif (16370 bytes)

Projekt Køge Bugt

Søndag den 22. april 2001

 
Denne dag var en af de første rigtige forårsdage og selvfølgelig skulle vi ud og dykke et smut i bugten. Afgangen måtte lige udsættes en stund, og efter at have bikset en halv times tid med de tekniske dykkeres flasker, kunne vi langt om længe stikke stævnen ud af havnen. Det luftede en smule mere end de kære vejrfolk i TV havde lovet, men det gik alligevel. Så med solen i snuden og vinden i nakken, satte vi kursen mod "Komfurvraget" (vrag 1212). Da vi nåede frem til positionen fik vi fundet vraget i løbet af 2 minutter, hvilket var lidt af en præstation eftersom det kun lodder 0,5 meter og bølgerne af og til var pænt store. Alligevel kunne vi kort efter smide vragbøjen og Christian og Gösta fik æren af at være de første nede på den gamle skude. Ingen af dem havde været der tidligere, så de var naturligvis spændte på at se hvad det var for en bunke pindebrænde vi havde fundet frem til dem.
 
De havde planlagt deres dyk til maximum 30 minutter, hvilket vi andre ombord blev enige om at Christians medbragte 2x15 liter med EAN29 nok skulle række til. Til Christians forsvar skal dog lige indskydes, at det var sidste testdyk inden han og Thomas drager til Jyllandsslaget om mindre end en uge, så det sidste skulle lige afprøves. De gik i og Ole Orkan og jeg begyndte så småt at gøre os klar til vores dyk. Efter 25 minutter var hold 1 i overfladen igen, og de kunne meddele af der var omkring 10 meters sigt og ingen strøm på vraget. På vej mod bunden havde de kunne se vraget fra 6 meters dybde. Så det lovede rigtig godt.
 
Nede på vraget var der rigtig nok ekstremt god sigt, så god at man kunne se hele vraget på en gang. Når man kiggede op kunne man tydeligt se overfladen og solens stråler. Jo det var så småt ved at blive forår synes vi, selv vandet føltes varmere. Jeg havde hjemmefra planlagt et par små opmålingsopgaver og vi gik straks i gang med at måle længden og bredden af vraget.
 
Vores dyk varede i alt 37 minutter og da vi havde fået set mere end det meste, begyndte vi opstigningen. Så manglede der bare de sidste akrobatiske øvelser for at komme ombord i Grand igen, men også dette lykkedes uden de store problemer.
 
I høj flot solskin og aftagende vind satte vi igen kursen mod havnen, hvor vi skulle sætte Ole af inden vi andre fortsatte dagens dykkertur. Efter at vi havde vinket farvel til Ole, sattes kursen mod "Johan Tillberg". Her foretog vi en hurtig og resultatløs eftersøgning, inden vi sluttede dagen af med et dyk på et gammelt trævrag syd for havnen. Hele banden var hjemme igen ved 19.30 tiden efter en superdag i bugten.
 
Efter dette og forrige dyk kan følgende oplysninger om vraget stykkes sammen:
 
Vraget er et meget gammelt og næsten helt nedbrudt trævrag. Stævn- og agterende mangler, og der ses intet stævn- eller agtertømmer. I begge skibssider står en række spanter, som alle rager mellem 0 og 0,5 m op over havbunden. Der ses ingen klædning. Vraget ligger orienteret med stævnen i retning 050°. Dybden på bunden er 12,5 meter og mindste dybde over vraget er 12,0 meter.

Vraget er bygget af eg og fyr, med både yder- og inderklædning. Det er ikke muligt at se om der er tale om et kravel eller klinkbygget skib. For og agter er vraget helt åbent, så det har heller ikke været muligt at bedømme vragets konstruktion der. For og agter, ses i niveau med bunden et tværgående skot, som har isoleret lastrumsområdet fra det forreste og agterste rum. I forskibet ses resterne af en mast endnu siddende i mastefoden. I agterskibet ligger der enkelte mursten. Disse blev først antaget at hidhøre fra skibets last, men ved en efterfølgende undersøgelse af lastrummet, viste det sig at dette var tomt. Skibet har derfor sejlet uden last på sin sidste rejse.

Niveaumæssigt er skibet nedbrudt til i dækshøjde, hvilket kan ses ved at der enkelte steder i begge sider, findes intakte dæksknæ in situ. Vraget ligger formentlig sunket 1-1,5 meter ned i bunden.

Efter 2 dykkerundersøgelser konkluderes, at der er tale om et mindre sejlførende skib, antagelig en jagt, med en enkelt mast. Skibets oprindelige længde har formentlig været 15 meter med en skønnet bredde på mellem 3,5-4 meter. Identitet og alder er endnu ukendt.

nolimitsdiving (c) 2000-2004