bgtitle.gif (16370 bytes)

Ekspedition "Jyllandsslaget" 2001

Ekspedition 2

English English version

I forbindelse med "Loyal Watchers" 2. og 3. ekspedition dette år, leverede No Limits Diving hjælp og positioner. Denne årets anden tur blev udført umiddelbart efter den første vellykkede danske ekspedition, og for fuldstændighedens skyld har vi valgt at bringe et kort resumé.
 
Turen fik en god start, idet vraget af "Indefatigable" blev dykkerundersøgt. Vraget fandtes liggende totalt smadret 52 meters dybde. Sigten var mere end 20 meter, hvilket gjorde dykning til en ren fest. Ikke så mærkeligt, at der var en god stemning ombord efter sådan en god start på turen.
 
Herefter gik turen videre til "Frauenlob", hvor det endelig lykkedes at bjærge den meget flotte skibsklokke som blev fundet på årets første ekspedition. Inskriptionen i klokken lød "FRAUENLOB 1902", så der var ikke så meget at tage fejl af der. Klokken blev efterfølgende overdraget til Søfartsmuseet i Laboe, Kiel.
 
Efter disse to gode resultater fortsattes turen mod nord, hvor en position på formodentlig vraget af den engelske destroyer HMS "Nestor" blev eftersøgt med succes. Der blev foretaget et enkelt dyk på vraget, som viste sig at være i rigtig god stand. Dette vrag skal der dykkes meget mere på til næste år (i 2002 blev det konstateret at vraget er HMS "Nomad").
 
Vejret blev derefter dårligt, hvorfor skib og dykkere søgte ly i Thyborøn de næste 4 dage. Her gik tiden med at se på måger og fiskere. Ekspeditionens sidste dykninger blev foretaget på "Invincible", hvor der primært blev dykket på den intakte agterdel i omtrendt samme område af vraget, som blev besøgt på den første ekspedition.
Ekspedition 3/2001

Retur