bgtitle.gif (16370 bytes)

Jyllandsslaget

"Pommern"

Vraget blev lokaliseret, men er endnu ikke dykkerundersøgt.

Retur