bgtitle.gif (16370 bytes)

Jyllandsslaget

"Invincible"

Vraget blev besøgt i to dage under ekspeditionen, og der blev ikke gjort nogle specielle observationer. Ved hjælp af side scan optagelsen, blev det konstateret at vragets to halvdele ligger i umiddelbar nærhed af hinanden. Optagelsen viste at vragets agterende står kølret på bunden, mens den forreste halvdel af vraget ligger med bunden op ad. I området hvor vraget er brækket midt over, er alt i dag et stort virvar af forvredne skibsdele.

På agterdækket står en dobbeltløbet kanon, og peger ud over styrbords side. Dette er et af de absolutte højdepunkter ved dykning på dette vrag.

Side scan optagelse af "Invincible"

Retur