bgtitle.gif (16370 bytes)

Jyllandsslaget

"Defence" lokaliseret

Med fundet af "Defence" er samtlige af de større engelske skibe fundet (ex. "Warrior"). Da de øvrige af de engelske slagkrydsere og slagskibe er i temmelig dårlig tilstand, var det en stor overraskelse at konstatere, at "Defence" stort set er helt intakt. Vraget står intakt og i et stykke på havbunden og i alt 4 af dets kanoner blev set under dykningerne. Vraget rummer mange spændende detaljer og vil blive undersøgt nærmere på en af de kommende ekspeditioner.

Retur