bgtitle.gif (16370 bytes)

En flyver        

Historien om flyvraget ved Rødvig tog sin begyndelse i 1995. Positionen på vraget var hverken hemmelig eller specielt svær at finde frem til, da den fandtes i det daværende DykInfo program. På en 4-dags tur i Rødvig-området brugte vi lidt tid på at se om positionen passede. Flyvrag var ikke det som vi havde dykket mest på, så hvorfor ikke forsøge sig. Det viste sig at positionen var forholdsvis nøjagtig og indenfor kort tid havde vi flyveren på ekkoloddet på gode gamle ”Olga”.
 
På det første dyk (5. juni 1995) kunne vi med egne øjne konstatere at der rent faktisk var tale om et flyvrag. Det lå på 27 meters dybde og ragede et par meter over havbunden. Selve vraget var i sin helhed i rimelig god stand. Vingerne sad stadig på flykroppen (fuselagen) og udgjorde som en helhed den bedst bevarede del af hele vraget. Den bagerste del af fuselagen lå brækket en smule til bagbord (set oppe fra). Haleroret og den bagerste del af vraget var helt ødelagt og ragede kun ½ meter over havbunden. Flyet lå med bunden opad og den forreste del af vraget manglede. Man kunne derfor se direkte ind i cockpittet, hvor sæder og instrumentering stadig kunne ses.
 
Efter denne første tur besluttede vi os for at undersøge vragets identitet nærmere. For at komme videre med en identifikation måtte vi have nogle flere ting at gå efter. Den 27. april 1996 foretog vi en ny dykning ved vraget med det formål at måle vraget op og lede efter genstande der kunne anvendes til identifikation. Under denne dykning opmåltes flyets længde til 10,3 meter og spændvidden til 19,6 meter. Vraget lå orienteret med resterne af cockpittet i kurs 196° (400° kompas).
 
Med disse informationer i bogen kontaktede jeg Ib Lødsen fra Flyarkæologisk Selskab, for at komme nærmere på vragets identitet. Ib lovede at se på sagen og vende tilbage så snart han havde nyt i sagen. Der skulle ikke gå mere end et par måneder før Ib havde løst gåden om den sunkne flyver.
 
Flyet tilhørte Flugzeugfürerschule B34 (FFS B34) der var beliggende i Kastrup. Denne enhed blev opført i Wien-Aspern i september 1940, og hed oprindelig Blindflugschule 4. I april 1941 blev skolen flyttet til Kastrup og den 15. oktober 1043 omdøbtes skolen til FFS B34. Chefen for skolen var Oberstleutnant Herman Ritter von Lechner. Enheden fortsatte med uddannelsesflyvninger indtil oktober 1944 hvor brændstofsituationen var blevet så kritisk, at man ikke kunne fortsætte flyvningerne. Alligevel blev Flugzeugfürerschule B34 først officielt opløst den 4. februar 1945, hvorefter en del af personellet blev overført til landstyrker på østfronten.
 
Blindflyvningsskolens formål var at videreuddanne transportflyvere til at flyve under de vanskelige natjægertogter. Uddannelsen, der typisk tog ca. 6 uger, foregik ved at piloterne sammen med en instruktør, trænede i fly hvor ruderne var tildækkede. Piloterne måtte derfor alene navigere og flyve ud fra de anvisninger som deres instrumenter kunne give dem. At det ikke var nogen nem opgave ses af en del uheld og nødlandinger som blev foretaget rundt omkring i Danmark.
 
Vores fly viste sig at være et Junkers 88 af typen A12 (blindflyver). Det var 14,36 meter langt og havde en spændvidde på 20,08 meter. Det var bygget i perioden 1940-1943 i Tyskland og havde byggenummer 7068. Under den sidste flyvning bestod besætningen af 4 personer. Oberfeltwebel Kristian Marx (instruktør), radioinstruktøren Feltwebel Georg Glockner, flyveeleven Feltwebel Fritz Streulig og Gefrieder Gunther Woldneck der var telegrafistelev.
 
Om morgenen den 21. april 1943 ser fiskeskipper N. K. Graulund et fly styrte i havet. Graulund ligger med sin kutter ca. 8 sømil SØ for Rødvig og indstiller straks fiskeriet og sejler hen mod nedstyrtningsstedet. Et kvarter efter er han på stedet. Men på trods af en grundig eftersøgning finder han ingen overlevende. Det eneste han observerer er en gummibåd og en presenning der flyder rundt på vandet. Efter en times eftersøgning sejler han videre for at genoptage sit arbejde. Senere meddeles det fra dansk side, at en tysk natjæger er styrtet ned i Fakse Bugt med tab af alle mand ombord. Årsagen til nedstyrtningen blev hurtigt kædet sammen med en stor og berømt overflyvning, som blev foretaget af de allierede natten mellem den 20. og 21. april 1943. Dette kunne dog ikke være mere forkert, da flyet som tidligere nævnt tilhørte Flugzeugfürerschule B34 (FFS B34) i Kastrup.
 
Efter identifikationen foretog vi den 7. juli 1996 en foreløbig sidste dykning, for at indsamle de sidste informationer om vraget. Herunder blev de sidste opmålinger foretaget og en vurdering af vragets tilstand og sikring blev foretaget.
 
Dette mindre arkæologiske arbejde ved flyvraget er afsluttet i november 1997. Da vraget til stadighed er under nedbrydning og vraget som helhed er meget skrøbeligt, anbefales det at dykkerskibe/både ikke ankrer op i vraget. Ved dykning ved vraget bør der ligeledes udvises den fornødne forsigtighed, idet vraget meget let ødelægges.
 
DGPS Position (Datum ED50):  55°08,781’ N  12°36,555’ Ø
 
Flyvraget set fra oven
 
 
 
 
 
 
Flyvraget set forfra
 
Flyvraget, dybder
 
 
 
 
 
 
 
 
Flyvraget landingsstel
 
 
 
 
 
Flyvraget, cocpit
 
 
 
 
 
Flyvraget, pilotsæde