bgtitle.gif (16370 bytes)

- 1952 Flying Enterprise 2002 -

Teknik

English English version Deutsch

Deutsch ausgabe
Et af projektets formål var, at dokumentere vragets tilstand og få lavet en række undervandsoptagelser, som skulle bruges i tv-programmet. Videooptagelserne blev foretaget af dykkerne mens de undersøgte vraget, og der blev anvendt det nyeste SONY videoudstyr til opgaven. Videohuset var netop kommet hjem fra Japan, og vi var derfor de første der skulle afprøve dets formåen på dybder der lå lige på grænsen af hvad udstyret var afprøvet til.

Men da dykkerne kun havde 20-25 minutter om dagen til deres rådighed på vraget, og vi kunne risikere at løbe ind i dage hvor vi ikke kunne dykke (hvilket vi i høj grad gjorde...), medbragte vi også en ROV (Remotely Operated Vehicle) for at sikre, at der kom endnu mere videomateriale op fra vraget. Det var imidlertid ikke muligt at bruge ROV'en ude ved vraget, da der var for urolig sø, og dykkerskibet derfor ikke kunne holdes i en stabil position henover vraget. Der blev derfor ikke foretaget nogle undersøgelser af vraget med ROV.

nolimitsdiving (c) 2002

Retur