bgtitle.gif (16370 bytes)

- 1952 Flying Enterprise 2002 -

Sikkerhed

English English version Deutsch

Deutsch ausgabe

Generelt

Projektets sikkerhedssetup er baseret på følgende:

  • sikring af tilstrækkelig mængde backup udstyr
  • sikring af tilstrækkelig mængde backup gas
  • brug af sikkerhedsdykkere
  • dive supervisor funktion
 
Backup udstyr
 
På kritiske steder iværksatte vi en række sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at en eventuel fejl på udstyr eller en svigtende luftforsyning, ikke fik en fatal effekt. For at sikre en tilstrækkelig luftforsyning under hele dykningen bar trimixdykkerne selv al den nitrox og trimix, der skulle anvendes. Under opstigningen anvendte sikkerhedsdykkeren den samme nitroxblanding som trimixdykkeren skulle bruge under sin dekompression. I tilfælde af et regulatorsvigt kunne trimixdykkeren fortsætte sin dekompression ved at ånde fra sikkerhedsdykkerens nitroxforsyning. Mængden af udstyr var tilpasset, så der altid fandtes en backup del i tilfælde af, at en primær del svigtede.
Gasdesign
 
Bundgassens sammensætning varierede alt afhængig af arbejdsmængde og dykkedybde. Der blev primært anvendt Tx 15/50 som bundgas og EAN32 og EAN80 som dekompressionsgas.
 
Sikkerhedsdykker
 
Trimixdykkerne blev mødt af en sikkerhedsdykker i ca. 30-36 meters dybde, hvor første gasskift skulle foretages. Sikkerhedsdykkeren overvågede gasskiftet og de efterfølgende dekompressionstrin, hvorefter trimixdykkerne blev ladt alene sammen med filmholdet som var blevet instrueret i, ikke at gå dybere end 30 meter.
 
Sikkerhedsdykkeren ventede herefter i 9 meters dybde, hvor det andet gasskift skulle foretages. Efter at trimixdykkerne havde foretaget dette skift og alt var som det skulle være, gik sikkerhedsdykkeren i overfladen for at forberede sig på at assistere holdet når det kom i overfladen.
 
Under dekompressionen blev trimixdykkerne tilbudt drikkevarer i form af juice og cacaokartoner. Dels for at opretholde en tilstrækkelig hydrering under dekompressionen, men også fordi det altid et rart at få et lille energitilskud efter et langt og godt dyk.
Dykkerledelse (Dive Supervisor)
 
For at have fuld kontrol med dykkerholdene, etablerede vi en Dive Supervisor funktion.
Dive Supervisorens rolle var at styre dykningerne, sikre sig at alt var under kontrol og at notere gasblandinger, dybder og tider for hvert enkelt dykkerhold. Dive Supervisorens rolle var også at sørge for, at holde sikkerhedsudstyret parat, og advisere sikkerhedsdykkerne om hvornår de skulle være klar til at dykke.
 

nolimitsdiving (c) 2002

Retur