bgtitle.gif (16370 bytes)

- 1952 Flying Enterprise 2002 -

Afrunding

English English version Deutsch

Deutsch ausgabe
Ideen med ekspeditionen var "at dykke Kaptajn Carlsens skib i 50-året for forliset". Dette mål blev indfriet 100% på trods af, at vi kun formåede at gennemføre en enkelt dykkerdag. Og selvom det er hamrende ærgeligt at se et års planlægning blive blæst i stykker, har vi ikke de store problemer med, at vi ikke fik dykket så meget denne gang. Vraget ligger der heldigvis til vi kommer forbi en anden gang.

Dykkerholdet udgjordes af Christian Sloth fra No Limits Diving, samt den dykkende del af besætningen fra Loyal Watcher. En beskrivelse af dykket kan læses her.

Flying Enterprise ligger på 84 meters dybde, med en mindste dybde over vraget på 69 meter. Vraget lå på bagbords side på en mørk mudderbund, stort set på samme måde som da det lå i overfladen. Dykkerne kom ned i agterenden og fik set det meste af agterskibet, lastrummene og brobygningen. Der var afsat 20 minutter på bunden, hvilket kun gav mulighed for at udforske halvdelen af det store vrag. Efter 106 minutters dykketid var hele banden atter i overfladen, efter det første danske dyk på Kaptajn Carlsens "skæve skib". Det skulle imidlertid også vise sig at blive det eneste dyk i denne omgang, da vejret også den sidste dag var for dårligt til at vi kunne komme ud til vraget.

Logistisk lykkedes ekspeditionen også til fulde. For No Limits Diving er det at planlægge, forberede og udføre projekter som dette, en lige så spændende udfordring som det, at få udført dykningerne. Det kan lyde mærkeligt for nogle, men det er nu engang sådan vi har det med projekter og ekspeditioner. Andre kan for vores skyld have deres egen mening om dette.

På grund af de manglende dyk på vores ekspedition, indgik tv-holdet en aftale med de engelske dykkere om at lave nogle brugbare undervandsoptagelser fra vraget. Optagelserne blev lavet på en efterfølgende tur, hvor ingen fra No Limits Diving, tv-holdet eller andre fra Danmark deltog. Der skal derfor lyde en stor tak herfra til de engelske dykkere, som fik halet den dykkermæssige del af tv-programmet i land.

Flying Enterprise 2002 - mission accomplished !

nolimitsdiving (c) 2002

Retur